İlkokul

2014 yılından bu yana eğitim hizmeti veren İSTEK Okulları’nın markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, “yaşam boyu öğrenme çerçevesinde ve başarı odaklıdır.”

Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (Bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini sağlar.

İSTEK Eğitim Kurumları, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi olarak hizmet vermekte ve özgün eğitim içeriği üretmektedir.

Başarı odaklı olan İSTEK OKULLARI, Üniversite Giriş Sınavlarında (TYT-AYT) ve Liselere Geçiş Sınavında (LGS) kitlesel ve yüksek başarılar gerçekleştirmekle birlikte; bilimde, sanatta ve sporda da ilimizde, Türkiye’de ve dünyada birçok başarıya imza atmıştır.

Akademik Sanatsal Başarılar

Öğrencilerimiz ayrıca, geniş imkanlara sahip kampüsümüzde sanat ve spor faaliyetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Öğrencilerine ileri derecede İngilizce eğitimi veren İSTEK OKULLARI Uluslararası Cambridge Okuludur.

İSTEK Okulları’nda öğrencilerimiz, sıcak ve güvenli bir eğitim ortamında öz denetim ve öz güven duyguları kazanarak bir üst eğitim programına hazırlanmaktadır. Anaokulu, ilkokul, Ortaokul, Fen Lisesi eğitim programımızda, ailenin ve toplumun eğitim üzerindeki önemli etkisi göz önünde bulundurulmakta ve ebeveynlerin eğitime etkin katılımı vurgulanmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Öğrenciler ilkokulumuza ÖN GÖRÜŞME yöntemiyle alınmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimizin öz denetim becerilerini geliştirmeye dayalı, önleyici disiplin anlayışı hakimdir.

Sınıflarımız 24 kişiliktir.

Sınıflarımız çağın gereğine uygun son teknolojik imkanlarla donatılmıştır.

Öğrencilerimize MEB’in okul açılış tarihinden 1 hafta önce uyum programı uygulanmaktadır.

Okulun açıldığı ilk hafta tüm derslerden Hazır Bulunuşluk Etkinliği (HBE) uygulanacaktır.

Her sınıfımızda uzman sınıf öğretmenleri görev yapmaktadır.

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi dersleri sınıf öğretmenleri tarafından verilir.

İngilizce, Almanca, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Drama, Satranç, Kodlama, Dans ve Yüzme dersleri de alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu birbiri ile ilişkilidir.

Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar ile öğrenme kalıcı hale getirilir.

Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer alır.

Eğitim programımız içerisinde, sanata, spora, bilime ve yabancı dil edinimine eşit oranda yer verilir.

Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde her sabah ilk ders öncesinde okuma etkinliği yaparak güne başlarlar.

Yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekanlarda (laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, hayvan çiftlikleri, tarım alanları, parklar, bahçeler, kapalı ve açık oyun ve spor alanları, trafik eğitim alanları vb.) yapılır.

Öğrencilerimiz, Beden Eğitimi derslerinde yapılan fiziki ölçümler ve yetkinlikleri göz önünde tutularak 3. sınıftan itibaren spor branşlarına yönlendirilirler. 4. sınıflarda basketbol, tenis ve yüzme alanında kulüp çalışmalarımız vardır. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinde bu kulüp çalışmalarından birini seçerek bu kulüp çalışmalarına katılabilirler.

Müzik derslerinde, 1. sınıflarımıza Temel Müzik Eğitimi verilir. Koro çalışmaları yapılır. Tüm öğrenciler bir müzik aletini çalmalı konusunda teşvik edilir ve desteklenir.

Okulumuzda eğitim programlarını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi-gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, göster – anlat etkinlikleri, laboratuvar çalışmaları, mutfak çalışmaları uygulamalı şekilde yürütülmektedir.

YABANCI DİL EDİNİMİ

İleri Düzeyde İngilizce eğitimi verilen okulumuzda Uluslararası Cambridge Programı uygulanır.

Sınıflarda Cross Roods uygulanmaktadır.

İngilizce etkinlikleri Yabancı Uyruklu Öğretmenler (Native) ile Türk öğretmenler tarafından verilir.

Okulumuza ara sınıflarda yeni başlayan tüm öğrencilerin İngilizce düzeyi, İngilizce Düzey Belirleme Etkinliği ile tespit edilir. Bu öğrenciler eylül döneminde, okul açılmadan önce İngilizce Yetiştirme Kurslarına alınırlar.

İngilizce derslerinde, dil bilgisi, konuşma, okuma-yazma becerileri ve oyun çalışmaları bir bütün halinde verilir. Öğrencilerimiz, İngilizceyi oyun oynayarak ve etkinlik yaparak, zorlanmadan öğrenirler.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca, 2. sınıftan itibaren verilir.

Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.

Öğrencilerimiz lisemizden mezun olduklarında, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin (CEF), aşağıda belirtilen düzeylerinde ya da daha ilerisinde olurlar.

İngilizce    “ B2+ “    Almanca   “ A2  “

ÖĞRETMEN KADROSU

Öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kanıtlamış, eğitim sektörünün en donanımlı ve güçlü öğretmenleridir.

Öğrencilerimizle ilgili tüm çalışmalar, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından yürütülmektedir.

İlkokul sınıflarımızın tümünde, İngilizce, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Paten, Drama, Satranç, Dans ve Yüzme dersleri alanında uzmanlaşmış olan, branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Mesleki gelişime ve yenilikçi yaklaşımlara çok önem veren okulumuz tarafından öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler verilir. Eğitimdeki güncel yaklaşımlar takip edilir, bilgi ve iletişim teknolojileri etkin kullanılır.

Hizmet içi eğitimler İstek Okulları ve Yeditepe Üniversitesi’nin alanında uzman ve tecrübeli eğitmenleri tarafından verilir.

ÖĞRENCİ TAKİBİ VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizin takibi, sınıf öğretmenleri, psikolog ve/veya rehber öğretmen, eğitim uzmanları ve yöneticiler tarafından yapılır.

Velilerin ve öğrencilerin AKBİM hesaplarına düzenli olarak bilgilendirme MESAJLARI gönderilir.

Öğrencilerimizin gelişimi, problem çözme, işlem becerisi, okuma-anlama, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme ve tahmin etme gibi becerileri ölçmeye yönelik yapılan uygulamalar ile takip edilir. Sınıflara, yazılı sınavlar uygulanır. 3. ve 4. sınıflara çoktan seçmeli Deneme Sınavları uygulanır. Sınav sonuçlarına göre takviye ihtiyacı olan veya bulundukları grubun ilerisinde olan öğrencilerimize ek çalışmalar ve birebir etütler yapılır.

Öğrencilerimiz, tüm alanlardaki gelişimleriyle ilgili bireysel olarak takip edilirler. Öğrencilerimizin gelişimiyle ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda, özel çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, birebir etütler veya özel çalışma gruplarıyla gerçekleştirilir.

Öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, başarıları, eksiklikleri, ek çalışmaları, devamsızlıkları ve değerlendirme etkinlikleri, okulumuzun AKBİM eğitim portalı üzerinden takip edilebilir. Okulumuzun dijital platformlarına istekosmaniyeokullari.com üzerinden verilen linklerden ulaşabilirsiniz.

Okulumuzda, amaçlanan hedefe ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınılmaz.

Öğrencilerimizin, sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla, ETKİNLİKLER ve OKULA DEVAM konularını titizlikle takip eder ve velilerimizle iş birliği içerisinde oluruz.

SORUMLULUK VE ÖDEV

Öğrencilerimizin sorumluluk gelişimine yönelik ev çalışmaları; gelişim düzeylerine uygun, yapabilecekleri kadar,

“Günlük Ödevler ve Hafta Sonu Ödevleri” olarak verilir.

Verilen ödevlerin bir kısmı, okulda sınıf içi etkinlik olarak öğretmen gözetiminde, kalan kısmı ise evde veli denetiminde yaptırılır.

Öğrencilerin, yapamadıkları veya yanlış yaptıkları etkinliklerin öğretmenleri denetiminde tekrar yapmaları sağlanır.

Verilen ödevler velilerimiz tarafından da portaldan ve portala bağlı dijital platformlar üzerinden takip edilebilir.

Yarıyıl tatilinde, her yaş grubu için ayrı hazırlanan “Yarıyıl Sorumluluk Çalışmaları” ve Rehberlik Biriminin hazırladığı

“Yarıyıl Tatil Önerileri” verilir.

Yaz tatili için öğrencilerimize, çeşitli etkinlik programları, okuma listeleri ve ödev kitapçıklarından oluşan “Yaz Tatili Ödevleri” ve Rehberlik Biriminin hazırladığı Yaz Tatili Çalışma Programı ” verilir.

TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER

Eylül ayı başında gerçekleştirilen uyum haftasında 1. sınıfa yeni başlayacak, 2. 3. ve 4. sınıfa aradan başlayacak öğrencilerimizin velileriyle tanışma toplantısı yapılır. Ayrıca, yılda 3 defa velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.

Dönem sonlarında öğrencilerimizin ailelerinin de katılımıyla Portfolyo Sunum Toplantısı düzenlenir. Yabancı dil öğretmenleri ve branş öğretmenleri de toplantıya katkı sağlarlar. Bu toplantıda öğrencilerimiz, öğrenen sorumluluğunu üstlenerek kazanımlarını ve öz değerlendirmelerini ailesiyle (Anne, baba, kardeş, büyükanne, büyükbaba, vb.) paylaşırlar.

Sınıf öğrencilerimiz 2. dönemin sonunda “Okuma Bayramı ve Yıl Sonu Gösterisi “yaparlar. Bu etkinlikte öğrencilerimiz, yıl boyunca elde ettikleri, sosyal ve sanatsal becerileri ailelerine sunarlar.

Psikolog ve/veya rehber öğretmenlerimiz, eğitim uzmanlarımız ve sınıf öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle, bireysel ebeveyn görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili raporlar bu görüşmelerde paylaşılır.

Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da ihtiyaç duyduklarında randevu alarak birebir görüşmeler yapabilirler.

Velilerimizin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, alanında uzaman akademisyenlerin katılımıyla yıl boyunca aile eğitimleri ve seminerler düzenlenir,

SOSYAL ETKİNLİKLER

Sosyal etkinlik çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.

Sosyal etkinlik çalışmalarında, alanında uzman öğretmenler görevlendirilir.

Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.

Okulumuzda yıl boyunca profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları sergilenir.

Okulumuzda sergiler, konferanslar, bilim – sanat şenlikleri, kariyer etkinlikleri, söyleşiler ve imza günleri düzenlenir.

DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişmelerini sağlamanın yanı sıra, kendilerine olan güvenlerini arttırmak, sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları aşağıdaki çerçevede yürütülür:

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.

Öğrencilerimiz dönem başında seçtikleri kulübün çalışmasına her hafta katılırlar.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için alanında uzman öğretmenler görevlendirilir.

Okulumuzda sergiler, konferanslar, bilim – sanat şenlikleri, kariyer etkinlikleri, söyleşiler ve yazar imza günleri düzenlenir.

Okulumuzda düzenli olarak eğitim programlarını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenir.

Gezi-gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatrolar, proje çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, veli atölyeleri, mutfak etkinlikleri, sportif turnuvalar, kodlama etkinlikleri uygulamalı şekilde yürütülmektedir.

YEMEK

Öğrencilerimiz yemeklerini yemekhanede öğretmenleri eşliğinde, kendi yaş gruplarına ayrılmış bölümde yerler. 2. sınıf öğrencilerimiz ellerini yıkarken, yemekleri öğrenci masasına servis yapılmış olur. 3. ve 4. sınıf öğrencileri kendi yemeklerini kendileri alırlar.

Sınıflarda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. Diğer sınıflarımızda öğle yemeği verilmektedir.

Menüler hazırlanırken özellikle meyve, sebze tüketimi, günlük süt ve yumurta tüketimi gibi temel beslenme alışkanlıklarına dikkat edilir.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında verilen yiyecekler, beslenme uzmanı denetiminde, öğrencilerimizin günlük besin ve enerji ihtiyacı göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Yemekler okulumuzun mutfağında hazırlanır ve pişirilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kampüsümüzde bir revir bulunur.

Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri sağlık personelimiz ve okul yöneticilerimiz tarafından titizlikle takip edilir.

Okulumuzda sınıflar ve rehberlik birimi dışındaki tüm mekanlar görüntülü kamera sistemiyle izlenmektedir.

Okulumuzda kapalı ve açık mekanlarda 24 saat kesintisiz hizmet veren güvenlik ekibi bulunmaktadır.

ULAŞIM

Öğrencilerimiz okulumuza, okul servisleri ile gelip gidebilecekleri gibi, aileleri tarafından da bırakılabilirler.

Okul servislerimiz, güvenlik yönergeleri çerçevesinde sürekli denetlenir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI

İlkokulumuzun 1.2.3. ve 4. sınıflarına kontenjan dahilinde, ÖN GÖRÜŞME ile öğrenci alınacaktır.

İlkokulumuzun ön görüşme başvuruları aralık ayından itibaren, okulumuza gelerek veya web sitemiz üzerinden (istekosmaniyeokullari.com) yapılabilir.

Ön görüşmelerde okulumuz rehber öğretmeni, sınıf öğretmenleri ve eğitim yöneticilerimiz yer almaktadır.

İlkokul 1. sınıfımız için, öncelikli olarak İSTEK OKULLARI Anaokulu öğrencilerinin kayıtları alınmakta, kalan kontenjanlara dışarıdan öğrenci alınmaktadır.

Okulumuz Başarı Bursu Uygulaması, 5. Sınıftan itibaren başlamaktadır.

İSTEK Osmaniye Okulları
Okulumuz Kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini savunan ve Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesini de bünyesinde barındıran İstek Vakfı’na ait İSTEK Okulları imtiyaz hakkını alarak İSTEK Osmaniye Okulları ismi ile eğitim öğretim sürecine devam etmektedir.
HAKKIMIZDA