İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI BAŞVURU FORMU

İşe Alım Sürecimiz

Tüm personelin işe alım süreci öncesinde akademik ve personel ihtiyaçları belirlenerek internet, e-mail, gazete ilanı vb. yöntemlerle işe alım yapılacak pozisyonlar duyurulmaktadır. Alınan başvurular sistemde mevcut başvurularla birlikte değerlendirilerek, uygun adaylar görüşmelere davet edilmektedir.

Kurumumuzda öğretmen olarak görev alacak adayların taşımaları gereken ön koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Öğretmen Başvurularında Aranan Koşullar:

Başvurduğu branşa uygun lisans bölümlerinden mezun olmak (119 Sayılı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararının ekli çizelgede belirtildiği gibi),
Eğitim Fakültesi dışındaki mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesi’ne veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi’ne sahip olmak,
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji branşlarında, alan bilgisinin ve MEB atanabilirliğine sahip olmak,
Yapılan iş başvurusu, genel başvuru olarak değerlendirilmekte, adayın niteliklerine uygun bir pozisyon olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (İlan ile başvuru yapacaklar için bu madde geçerli değildir)

Tüm başvurular, aday veri tabanında gizlilikle saklanır.

İnsan Kaynakları Başvuru Formu

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.

KİŞİSEL BİLGİLER

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Yabancı Dil

MESLEK VE REFERANS BİLGİLERİ

Öğretmenlik Tecrübenizi Aşağıda Belirtiniz.
Yüklemek için tıklayın veya dosyayı bu alana sürükleyin.
Hukuki İzinler