Fen Lisesi

2014 yılından bu yana eğitim hizmeti veren İSTEK Okulları’nın markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, “yaşam boyu öğrenme çerçevesinde ve başarı odaklıdır.”

Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (Bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini sağlar.

İSTEK Eğitim Kurumları, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi olarak hizmet vermekte ve özgün eğitim içeriği üretmektedir.

Başarı odaklı olan İSTEK OKULLARI, Üniversite Giriş Sınavlarında (TYT-AYT) ve Liselere Geçiş Sınavında (LGS) kitlesel ve yüksek başarılar gerçekleştirmekle birlikte; bilimde, sanatta ve sporda da ilimizde, Türkiye’de ve dünyada birçok başarıya imza atmıştır.

Akademik Sanatsal Başarılar

Öğrencilerimiz ayrıca, geniş imkanlara sahip kampüsümüzde sanat ve spor faaliyetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Öğrencilerine ileri derecede İngilizce eğitimi veren İSTEK OKULLARI Uluslararası Cambridge Okuludur.

İSTEK Okulları’nda öğrencilerimiz, sıcak ve güvenli bir eğitim ortamında öz denetim ve öz güven duyguları kazanarak bir üst eğitim programına hazırlanmaktadır. Anaokulu, ilkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi eğitim programımızda, ailenin ve toplumun eğitim üzerindeki önemli etkisi göz önünde bulundurulmakta ve ebeveynlerin eğitime etkin katılımı vurgulanmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Öğrenciler Fen ve Anadolu Lisemize SINAVLA alınmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimizin öz denetim becerileri geliştirmeye dayalı önleyici disiplin anlayışı hakimdir.

Yapıcı disiplinden taviz verilmez.

Sınıflarımız 24 kişiliktir.

Sınıflarımız çağın gereğine uygun son teknolojik imkanlarla donatılmıştır.

Sınıf öğrencilerimize ve ara sınıflardan lisemizde kayıt olan öğrencilerimize MEB’in okul açılış tarihinden önce uyum programı uygulanmaktadır.

Tüm sınıflar seviyesinde Hazır Bulunuşluk Sınavı ve İngilizce Sınavı yapılarak eğitim yılına başlanır.

Sınıfımız aynı zamanda İngilizce Hazırlık Sınıfıdır. Ağırlıklı olarak İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

9, 10, 11, 12. sınıflarda “Akademik Derece” sınıfı uygulamamız vardır.

Sınıfta, 9. ve 10. sınıf konuları; 12. sınıfta 9, 10 ve 11. sınıf konuları tekrar anlatılmaya başlanır.

Öğrencimiz, okulumuzdan tüm konuları 3 kez tekrar ederek mezun olurlar.

  1. sınıflar, yarıyıl tatilinin ikinci haftasında yoğunlaştırılmış YKS Hazırlık kursu alırlar.
  2. sınıflarımız, hafta içi 5 tam gün ve cumartesi günleri yarım gün olmak üzere haftada 5,5 gün eğitim almaktadırlar.

9, 10, 11, 12. sınıflarımız için hafta içi ve hafta sonu etüt çalışması yapılmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Lisemizde alanında yetkin ve en başarılı, uzman branş öğretmenleri görev yapmaktadır. İngilizce, Almanca ve Beden Eğitimi dersleri de alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu birbiri ile ilişkilidir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar ile öğrenme kalıcı hale getirilir.

Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer alır.

Eğitim programımız içerisinde, sanata, spora, bilime ve yabancı dil edinimine eşit oranda yer verilir.

Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde her sabah ilk ders öncesinde okuma etkinliği yaparak güne başlarlar.

Yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekanlarda

(Laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, hayvan çiftlikleri, tarım alanları, parklar, bahçeler, kapalı ve açık oyun ve spor alanları, trafik eğitim alanları vb.) yapılır.

Öğrencilerimiz, Beden Eğitimi derslerinde yapılan fiziki ölçümler ve yetkinlikleri göz önünde tutularak 3. Sınıftan itibaren spor branşlarına yönlendirilirler. Lisede basketbol ve tenis alanlarında eğitim verilmektedir.

Müzik derslerinde, Temel Müzik Eğitimi verilir. Koro çalışmaları yapılır, tüm öğrenciler bir müzik aletini çalmaları konusunda teşvik edilir ve desteklenir.

Okulumuzda eğitim programlarımızı destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi-gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, göster-anlat etkinlikleri, münazaralar, laboratuvar çalışmaları, mutfak çalışmaları uygulamalı şekilde yürütülmektedir.

YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVINA (LİSEMİZDE) HAZIRLIK

Okul programımızın bir parçası olan Üniversiteye Hazırlık Programı sayesinde, öğrencilerimiz herhangi bir kurs ya da özel ders ihtiyacı duymadan Türkiye geneli yapılan sınavlarda başarılı olurlar.

Üniversiteye Hazırlık Programı hazırlamaktaki amacımız, öğrencilerimizi Türkiye’nin ve dünyanın en başarılı ve nitelikli üniversitelerine en iyi şekilde hazırlamaktır. Öğrencilerimiz, 12. Sınıftan mezun olduklarında, her biri yurt içi ve dışındaki prestijli üniversitelerde hedefledikleri mesleklere adım atmak için Güçlü bireyler olarak üniversiteye başlamış olurlar.

Üniversiteye hazırlık programında öğrenciler, sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi vb. konularda, rehberlik birimi ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından bir bütünlük içinde uygulanan programlarla yetiştirilirler.

Okulumuzda, MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatine ilave olarak;

Öğrencilerimizin yapamadıkları soruları sorabilecekleri +1 problem çözme saatleri ve etütler, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Etütlerde öğrencilerimizin, rehberlik biriminin belirlediği eksik konuları doğrultusunda, anlamadıkları konular, özel ders kalitesinde uzman öğretmen kadromuz tarafından anlatılmaktadır.

+1 problem çözme saatlerinde öğrenciler, yapamadıkları soruları öğretmenlerine birebir sorabilirler.

Okulumuz başta İstek Yayınları olmak üzere çok geniş bir kaynak ve sınav havuzundan yararlanmaktadır. Soru Bankaları, Konu Anlatım Modülleri, Akıllı Defterler, Aylık Ödevler, Yarıyıl ve Yaz Ödevleri, Konu Tarama ve Genel Tarama Testleri, Deneme ve Tarama Sınavları vb.

YABANCI DİL EDİNİMİ

İleri Düzeyde İngilizce eğitimi verilen okulumuzda Uluslararası Cambridge Programı uygulanır.

İngilizce etkinlikleri Yabancı Uyruklu öğretmenler (Native) ile Türk öğretmenler tarafından verilir.

Okulumuza ara sınıflarda yeni başlayan tüm öğrencilerin İngilizce düzeyi, İngilizce Düzey Belirleme Etkinliği ile tespit edilir. Bu öğrenciler eylül döneminde, okul açılmadan önce, İngilizce Yetiştirme Kurslarına alınırlar.

İngilizce derslerinde; dil bilgisi, konuşma, okuma – yazma becerileri ve proje çalışmaları bir bütün halinde verilir. Öğrencilerimiz, İngilizceyi aktif olarak katılarak ve etkinlik yaparak, zorlanmadan öğrenirler.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca, İlkokul 2. Sınıftan itibaren verilir.

Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili de, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.

Öğrencilerimiz lisemizden mezun olduklarında, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin (CEF), aşağıda belirtilen düzeylerinde ya da daha ilerisinde olurlar.

İngilizce    “ B2+ “  Almanca   ” A2  “

Sene sonunda yapılan Yabancı Dil Etkinliklerinde öğrencilerimiz, yıl boyunca edindikleri kazanımlarını, sahne performanslarıyla sergilerler.

ÖĞRETMEN KADROSU

Öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kanıtlamış, eğitim sektörünün en donanımlı ve güçlü öğretmenleridir.

Okulumuzda Stajyer Öğretmen çalıştırılmamaktadır. Öğrencilerimizle ilgili tüm çalışmalar, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından yürütülmektedir.

Mesleki gelişime ve yenilikçi yaklaşımlara çok önem veren okulumuz tarafından öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler verilir. Eğitimdeki güncel yaklaşımlar takip edilir, bilgi ve iletişim teknolojileri etkin kullanılır.

Hizmet içi eğitimler İstek Okulları ve Yeditepe Üniversitesi’nin alanında uzman ve tecrübeli eğitmenleri tarafından verilir.

SINAVLAR

OKULA GİRİŞ SINAVLARI

Okulumuzun 9. 10. 11. ve 12. sınıflarına öğrenci kabulü için yapılan sınavlardır. Sınava katılan, okulumuz dışındaki Öğrencilerden belirlediğimiz sınav puanı barajını aşanlar okulumuza kayıt yaptırabilir.

YAZILI SINAVLAR

Bu sınavlar her ders için MEB’in belirlediği sayıda yapılır, değerlendirilir veli ve öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin aldığı notlar e-okul sistemine kaydedilir.

 DENEME SINAVLARI

  1. 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize uygulayacağımız yazılı sınavlara ek olarak, her dersten işledikleri konuları içeren Üniversite Sınavlarına hazırlık amaçlı çoktan seçmeli Deneme Sınavları uygulanır.

Sınav sonuçlarına göre, takviye ihtiyacı olan öğrencilerimizle profesyonel eğitim kadromuz tarafından ek çalışmalar ve etütler yapılır.

Sınav tarihleri ve tüm akademik programımız öğretim yılı başında yazılı doküman olarak öğrenci ve velilerimize verilip eğitim portalımızda yayınlanır.

ÖĞRENCİ TAKİBİ VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizin takibi, sınıf danışman öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, ders öğretmenleri ve yöneticiler tarafından yapılır.

Velilerin ve öğrencilerin AKBİM hesaplarına düzenli olarak bilgilendirme MESAJLARI gönderilir.

Öğrencilerimizin sınav sonuçları, davranışları, başarıları, eksiklikleri, ek dersleri, etütleri, ödevleri, devamsızlıkları ve gelişimleri danışman öğretmenlerimizin bilgilendirme yaptığı AKBİM platformundan takip edilebilir.

Öğrencilerimizin gelişimi, problem çözme, işlem becerisi, okuma – anlama, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme ve tahmin etme gibi becerileri ölçmeye yönelik yapılan uygulamalar ile takip edilir.

  1. 11. ve 12. sınıflara, yazılı sınavların dışında, her hafta düzenli olarak çoktan seçmeli Deneme Sınavları uygulanır.

Sınav sonuçlarına göre takviye ihtiyacı olan veya bulundukları grubun ilerisinde olan öğrencilerimize ek çalışmalar ve birebir etütler yapılır.

Öğrencilerimiz, tüm alanlardaki gelişimleriyle ilgili bireysel olarak takip edilirler. Öğrencilerimizin gelişimiyle ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda, özel çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, birebir etütler veya özel çalışma gruplarıyla gerçekleştirilir.

Öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, başarıları, eksiklikleri, ek çalışmaları, devamsızlıkları ve değerlendirme etkinlikleri, okulumuzun AKBİM eğitim portalı üzerinden takip edilebilir. Okulumuzun dijital platformlarına istekosmaniyeokullari.com üzerinden verilen linklerden ulaşabilirsiniz.

Okulumuzda, amaçlanan hedefe ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınılmaz. Öğrencileri okul kurallarına uyumu ve öz disiplin sağlamaları konusunda titizlikle takip eder ve velilerimizle iş birliği içerisinde oluruz.

SORUMLULUK VE ÖDEV

Ders öğretmenleri tarafından öğrencilerimize;

Derste işlenen konunun kavratılmasına yönelik Günlük Ödevler (çalışma kağıtları, sesli ödev, video ödevleri, vb.) verilir.

Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için Ünite Sonu Ödevleri verilir ve bu ödevlerin ders öğretmenleri tarafından kontrol edilerek takibi yapılır.

Öğrencilerimizin sorumluluk gelişimine yönelik ev çalışmaları; gelişim düzeylerine uygun, yapabilecekleri kadar,

Günlük Ödevler ve Hafta Sonu Ödevleri olarak verilir. Verilen ödevlerin bir kısmı, okulda sınıf içi etkinlik olarak öğretmen gözetiminde, kalan kısmı ise evde veli denetiminde yaptırılır. Öğrencilerin, yapamadıkları veya yanlış yaptıkları etkinlikleri öğretmenleri denetiminde tamamlatılır.

Verilen ödevler velilerimiz tarafından da portaldan ve portala bağlı dijital platformlar üzerinden takip edilebilir.

Öğrencilerimize verilen sorumlulukların yerine getirilmesi öğretmenlerinin denetiminde sağlanır.

Yarıyıl tatilinde, her yaş grubu için ayrı hazırlanan “Yarıyıl Sorumluluk Çalışmaları ve Rehberlik Biriminin hazırladığı

“Yarıyıl Tatil Önerileri” verilir.

Yaz tatili için öğrencilerimize, çeşitli etkinlik programları, okuma listeleri ve ödev kitapçıklarından oluşan

“Yaz Tatili Ödevleri ve Rehberlik Biriminin hazırladığı “Yaz Tatili Çalışma Programı” verilir.

DİSİPLİN

Okulumuzdaki her uygulama, öğrencilerimizin başarısı için düşünülmüştür.

Öğrenciler,

Ders giriş saatinden önce, cep telefonlarını müdür yardımcısı odasında bulunan dolaba yerleştirirler.

Son ders çıkışında da teslim alırlar.

Dersin düzenini bozacak davranışta bulunmazlar.

Okul eşyalarına zarar vermezler.

Derslere geç kalma, isteğe bağlı dersten çıkma veya derse girmeme gibi keyfi hareketlerde bulunmazlar.

Üzerinde İSTEK OKULLARI Arması olan okul formasını giymek ve öğrenciye yakışır görüntüde olmak zorundadır.

Uyarılara rağmen, yoğun programlar dahil, mazeretsiz olarak 10 gün devamsızlık yaptıkları veya yukarıdaki kurallara uymadıkları durumda, kayıtları iptal edilir. (Devamsızlık mazereti ancak çok ciddi bir rahatsızlık veya aileyi ilgilendiren olağanüstü koşullarda kabul edilir.)

TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER

Eylül ayı başında gerçekleştirilen uyum haftasında 9. Sınıfa yeni başlayacak, 10, 11 ve 12. sınıfa aradan başlayacak öğrencilerimizin velileriyle tanışma toplantısı yapılır. Ayrıca yılda 3 defa, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.

Velilerimiz, veli toplantıları dışında da ihtiyaç duyduklarında, randevu alarak yöneticilerimizle ve çocuğunun derslerine giren öğretmenleriyle birebir görüşme yapabilirler.

Psikolog ve/veya rehber öğretmenlerimiz, eğitim uzmanlarımız ve danışman öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle, bireysel ebeveyn görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili raporlar bu görüşmelerde paylaşılır.

Velilerimizin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, alanında uzaman akademisyenlerin katılımıyla yıl boyunca aile eğitimleri ve seminerler düzenlenir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Sosyal etkinlik çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişmelerini sağlayacak kulüp çalışmalarına yer verilir.

Öğrenciler, dönem başında seçtikleri kulübün çalışmalarına, her hafta düzenli olarak katılırlar.

Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.

Sosyal etkinlik çalışmalarında, alanında uzman öğretmenler görevlendirilir.

Okulumuzda sergiler, konferanslar, bilim – sanat şenlikleri, kariyer etkinlikleri, söyleşiler ve imza günleri düzenlenir.

DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişmelerini sağlamanın yanı sıra, kendilerine olan güvenlerini arttırmak, sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları aşağıdaki çerçevede yürütülür:

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.

Öğrencilerimiz dönem başında seçtikleri kulübün çalışmasına her hafta katılırlar.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için alanında uzman öğretmenler görevlendirilir.

Okulumuzda sergiler, konferanslar, bilim – sanat şenlikleri, kariyer etkinlikleri, münazaralar söyleşiler ve yazar imza günleri düzenlenir.

Okulumuzda düzenli olarak eğitim programlarını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenir. Gezi-gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatrolar, proje çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, veli atölyeleri, münazaralar, mutfak etkinlikleri, sportif turnuvalar, kodlama etkinlikleri uygulamalı şekilde yürütülmektedir.

Bilişim teknolojileri (kodlama, robotik, vb.), spor takım çalışmaları,

YEMEK

Öğrencilerimiz yemeklerini yemekhanede öğretmenleri eşliğinde, kendi yaş gruplarına ayrılmış bölümde yerler.

Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlığı edinebilmeleri için öğle yemeği zorunludur.

Menüler hazırlanırken özellikle meyve, sebze tüketimi, et tüketimi gibi temel beslenme alışkanlıklarına dikkat edilir.

Yemekler okulumuzun mutfağında hazırlanır ve pişirilir.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ULAŞIM

Kampüsümüzde bir revir bulunur.

Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri sağlık personelimiz ve okul yöneticilerimiz tarafından titizlikle takip edilir.

Okulumuzda sınıflar ve rehberlik birimi dışındaki tüm mekanlar görüntülü kamera sistemiyle izlenmektedir.

Okulumuzda kapalı ve açık mekanlarda 24 saat kesintisiz hizmet veren güvenlik ekibi bulunmaktadır.

ULAŞIM

Öğrencilerimiz okulumuza, okul servisleri ile gelip gidebilecekleri gibi, aileleri tarafından da bırakılabilirler.

Okul servislerimiz, güvenlik yönergeleri çerçevesinde sürekli denetlenir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Fen ve Anadolu lisemizin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarına kontenjan dahilinde, SINAV ile öğrenci alınacaktır.

Lisemizin ön görüşme ve sınav başvuruları aralık ayından itibaren, okulumuza gelerek veya web sitemiz üzerinden (istekosmaniyeokullari.com) yapılabilir.

Ön görüşmelerde okulumuz rehber öğretmeni, sınıf danışman öğretmenleri ve eğitim yöneticilerimiz yer almaktadır.

İSTEK Osmaniye Okulları
Okulumuz Kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini savunan ve Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesini de bünyesinde barındıran İstek Vakfı’na ait İSTEK Okulları imtiyaz hakkını alarak İSTEK Osmaniye Okulları ismi ile eğitim öğretim sürecine devam etmektedir.
HAKKIMIZDA