Sosyal Sorumluluklar

İSTEK Okulları’nın hedefi geleneklerine ve kültürüne sahip çıkan, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, yeteneklerinin bilincinde, sosyal yaşamlarında tutarlı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı bilen, çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektir.

İSTEK Okulları Sosyal Sorumluluk Platformu kurumsal sosyal sorumluluk projelerini tek bir çatı altında toplamak, sorumluluk bilincini yerleştirmek ve dayanışma ve yardımlaşma duygularını harekete geçirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Platform, sosyal sorumluluğun yardımseverliği kapsadığı fakat bunun ötesinde de bir bilinç gerektirdiği düşüncesiyle her yıl sadece öğrencilerimizi değil velilerimizi ve tüm çalışanlarımızı da kapsayan geniş kapsamlı, çok yönlü ve sürdürülebilir projeler üretmektedir. Çevre okulları ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan bu projelerin hedefi öğrencilerimizin hayatında sevgi ve yardımlaşmayı ön planda tutan bir toplumun inşasına katkı sağlamasıdır.

İSTEK Osmaniye Okulları
Okulumuz Kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini savunan ve Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesini de bünyesinde barındıran İstek Vakfı’na ait İSTEK Okulları imtiyaz hakkını alarak İSTEK Osmaniye Okulları ismi ile eğitim öğretim sürecine devam etmektedir.
HAKKIMIZDA