Anaokulu

2014 yılından bu yana eğitim hizmeti veren İSTEK Okulları’nın markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, “yaşam boyu öğrenme çerçevesinde ve başarı odaklıdır.”

Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini sağlar.

İSTEK Eğitim Kurumları, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi olarak hizmet vermekte ve özgün eğitim içeriği üretmektedir.

Başarı odaklı olan İSTEK OKULLARI, Üniversite Giriş Sınavlarında (TYT-AYT) ve Liselere Geçiş Sınavında (LGS) kitlesel ve yüksek başarılar gerçekleştirmekle birlikte; bilimde, sanatta ve sporda da ilimizde, Türkiye’de ve dünyada birçok başarıya imza atmıştır.

Akademik Sanatsal Başarılar

Öğrencilerimiz ayrıca, geniş imkânlara sahip kampüsümüzde sanat ve spor faaliyetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Öğrencilerine ileri derecede İngilizce eğitimi veren İSTEK OKULLARI Uluslararası Cambridge Okuludur.

İSTEK Okulları’nda öğrencilerimiz, sıcak ve güvenli bir eğitim ortamında öz denetim ve öz güven duyguları kazanarak bir üst eğitim programına hazırlanmaktadır. Anaokulu, ilkokul, Ortaokul, Fen Lisesi eğitim programımızda, ailenin ve toplumun eğitim üzerindeki önemli etkisi göz önünde bulundurulmakta ve ebeveynlerin eğitime etkin katılımı vurgulanmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Öğrenciler anaokulumuza ÖN GÖRÜŞME yöntemiyle alınmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimizin öz denetim becerilerini geliştirmeye dayalı, önleyici disiplin anlayışı hakimdir.

Sınıflarımız + 4 yaş gruplarında 20, + 5 yaş gruplarında 20 kişiliktir.

Sınıflarımız çağın gereğine uygun son teknolojik imkânlarla donatılmıştır.

Öğrencilerimize MEB’in okul açılış tarihinden 1 hafta önce uyum programı uygulanmaktadır.

Her sınıfımızda uzman” Sınıf Öğretmenleri” görev yapmaktadır. İngilizce, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, halk oyunları, drama, satranç, kodlama, ekoloji ve yüzme dersleri de alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu birbiri ile ilişkilidir.

Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar ile öğrenme kalıcı hale getirilir.

Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer alır.

Eğitim programımız içerisinde, sanata, spora, bilime, yabancı dil edinimine, Türkçe dil etkinliklerine, öncü okuma yazma çalışmalarına ve oyuna eşit oranda yer verilir.

Yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekanlarda (laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, hayvan çiftlikleri, tarım alanları, parklar, bahçeler, kapalı ve açık oyun ve spor alanları, trafik eğitim alanları vb.) yapılır.

Okulumuzda eğitim programlarımızı destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi-gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, göster-anlat etkinlikleri, laboratuvar çalışmaları, mutfak çalışmaları uygulamalı şekilde yürütülmektedir.

+4 yaş programımızda öğrencilerimiz sayılar, renkler, şekiller gibi pek çok kavramla tanışmakta ve bunları günlük yaşamda kullanmayı öğrenmektedir. Akranlarıyla birlikte oynarken sırasını beklemeyi, paylaşmayı, oyunu kurallarına uygun şekilde sürdürmeyi öğrenirler ve bunların yanı sıra, temel öz bakım ihtiyaçlarını karşılama yönünde çaba gösterirler. Hepsinden daha önemlisi de öz güven sahibi olmayı, öz denetim sağlamayı, kendisine ve çevresine olan saygısını geliştirmeyi öğrenirler.

+5 yaş programımız, öğrencilerin dikkat, bellek, mantık yürütme ve muhakeme etme becerilerini desteklerken, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim yılının sonunda öğrencilerimiz kendine güvenen, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen, bağımsız, sorumluluklarını yerine getiren, farklılıklara uyum sağlayabilen, ilkokula hazır öğrenciler olarak mezun olurlar.

YABANCI DİL EDİNİMİ CROSS ROODS

Ana sınıfımızın İngilizce etkinliklerinde, Uluslararası Cambridge Programı uygulanır.

İngilizce etkinlikleri Yabancı Uyruklu Öğretmenler (Native) ile Türk Öğretmenler tarafından verilir.

Ana sınıfında İngilizce eğitimi oldukça yoğun bir programla verilmektedir. Bu programda, + 4 yaş ve + 5 yaş grubu özelliklerine göre, dil bilgisi, konuşma, öncü okuma yazma becerileri ve oyun çalışmaları bir bütün halinde verilir. Öğrencilerimiz İngilizceyi oyun oynayarak ve etkinlik yaparak, zorlanmadan öğrenirler.

İlkokulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca 2. sınıftan itibaren verilir. Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.

Öğrencilerimiz lisemizden mezun olduklarında, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin (CEF), minimum aşağıda belirtilen düzeylerinde ya da daha ilerisinde olurlar.

İngilizce       “ B2+   “Almanca     “ A2  “

ÖĞRETMEN KADROSU

Öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kanıtlamış, eğitim sektörünün en donanımlı ve güçlü öğretmenleridir.

Ana sınıflarımızda Stajyer Öğretmen Çalıştırılmamaktadır. Öğrencilerimizle ilgili tüm çalışmalar, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından yürütülmektedir.

Ana sınıfı 4 ve 5 yaş gruplarımızın her birinde İngilizce, görsel sanatlar, beden eğitimi, halk oyunları, drama, satranç, ekoloji, robotik kodlama ve yüzme etkinlikleri alanında uzmanlaşmış olan branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Mesleki gelişime ve yenilikçi yaklaşımlara çok önem veren okulumuz tarafından, öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler verilir. Eğitimdeki güncel yaklaşımlar takip edilir, bilgi ve iletişim teknolojileri etkin kullanılır.

Hizmet içi eğitimler İstek Okulları ve Yeditepe Üniversitesi’nin alanında uzman ve tecrübeli eğitmenleri tarafından verilir.

ÖĞRENCİ TAKİBİ VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizin takibi, sınıf öğretmenleri, psikolog ve/veya rehber öğretmen, eğitim uzmanları ve yöneticiler tarafından yapılır.

Velilerin ve öğrencilerin AKBİM hesaplarına düzenli olarak bilgilendirme MESAJLARI gönderilir.

Öğrencilerimiz, tüm alanlardaki gelişimleriyle ilgili bireysel olarak takip edilirler.

Öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, başarıları, eksiklikleri, ek çalışmaları, devamsızlıkları ve değerlendirme etkinlikleri, okulumuzun AKBİM eğitim portalı üzerinden takip edilebilir. Okulumuzun dijital platformlarına istekosmaniyeokullari.com üzerinden verilen linklerden ulaşabilirsiniz.

Okulumuzda, amaçlanan hedefe ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınılmaz. Öğrencilerimizin, sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla, ETKİNLİKLER ve OKULA DEVAM konularını titizlikle takip eder ve velilerimizle iş birliği içerisinde oluruz.

SORUMLULUK VE EV ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin sorumluluk gelişimlerine yönelik çalışmaları, gelişim düzeylerine uygun, yapabilecekleri kadar

“Hafta Sonu Etkinlikleri” olarak verilir.

Hafta sonu etkinliklerinde desteğe ihtiyaç duyduğu bir alan tespit edilen öğrenciler, okulda ekstra desteklenmektedir.

Verilen etkinlikler ve uygulanan temalar, velilerimiz tarafından da portaldan ve portala bağlı dijital platformlar üzerinden takip edilebilir.

Yarıyıl tatilinde, her yaş grubu için ayrı hazırlanan “Yarıyıl Sorumluluk Çalışmaları” ve Rehberlik Biriminin hazırladığı

“Yarıyıl Tatil Önerileri” verilir.

Yaz tatili için öğrencilerimize, çeşitli etkinlik programları, sorumluluk çalışmaları ve Rehberlik Biriminin hazırladığı

“Yaz Tatili Önerileri” verilir.

TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER

Eğitim-Öğretim yılı başlamadan gerçekleştirilen uyum haftasında ana sınıfı öğrencilerimizin velileriyle tanışma toplantısı yapılır.

Ayrıca, yılda 3 defa, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.

Dönem başında Hazır Bulunuşluk Portfolyo Çalışması, dönem sonlarında da + 4 yaş ve +5 yaş öğrencilerimizin ailesinin ve sınıf öğretmeninin katılımıyla Portfolyo Sunum Toplantısı düzenlenir. Yabancı dil öğretmenleri ve branş öğretmenleri de toplantıya katkı sağlar. Bu toplantıda öğrencimiz, öğrenen sorumluluğunu üstlenerek kazanımlarını ve öz değerlendirmelerini ailesiyle (Anne, baba, kardeş, büyükanne, büyükbaba, vb.) paylaşır.

+4 yaş ve + 5 yaş öğrencilerimiz, 2. dönemin sonunda “Yıl Sonu Gösterisi “yaparlar. Bu etkinlikte öğrencilerimiz, yıl boyunca elde ettikleri, sosyal ve sanatsal becerileri ailelerine sunarlar.

Psikolog ve/veya rehber öğretmenlerimiz, eğitim uzmanlarımız ve sınıf öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle, bireysel ebeveyn görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili raporlar bu görüşmelerde paylaşılır.

Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da, ihtiyaç duyduklarında randevu alarak birebir görüşmeler yapabilirler.

Velilerimizin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla yıl boyunca aile eğitimleri ve seminerler düzenlenir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Sosyal etkinlik çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.

Sosyal etkinlik çalışmalarında, alanında uzman öğretmenler görevlendirilir.

Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılır.

Okulumuzda yıl boyunca profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları sergilenir.

Ana sınıfımızda eğitim programımızı destekleyecek şekilde alanında uzman konuklar davet edilir.

Bu konuklar, öncelikle velilerimiz arasından seçilir.

Okulumuzda sergiler, konferanslar, bilim-sanat şenlikleri, kariyer etkinlikleri, söyleşiler ve imza günleri düzenlenir.

YEMEK

Öğrencilerimiz yemeklerini yemekhanede öğretmenleri eşliğinde, kendi yaş gruplarına ayrılmış bölümde yerler.

Öğrencilerimiz ellerini yıkarken, yemekleri öğrenci masasına servis yapılmış olur.

Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlığı edinebilmeleri için sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı zorunludur.

Menüler hazırlanırken özellikle meyve, sebze tüketimi, günlük süt ve yumurta tüketimi gibi temel beslenme alışkanlıklarına dikkat edilir.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında verilen yiyecekler, beslenme uzmanı denetiminde, öğrencilerimizin günlük besin ve enerji ihtiyacı göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Yemekler okulumuzun mutfağında hazırlanır ve pişirilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kampüsümüzde bir revir bulunur.

Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri sağlık personelimiz ve okul yöneticilerimiz tarafından titizlikle takip edilir.

Okulumuzda sınıflar ve rehberlik birimi dışındaki tüm mekanlar görüntülü kamera sistemiyle izlenmektedir.

Okulumuzda kapalı ve açık mekanlarda 24 saat kesintisiz hizmet veren güvenlik ekibi bulunmaktadır.

ULAŞIM

Öğrencilerimiz okulumuza, okul servisleri ile gelip gidebilecekleri gibi, aileleri tarafından da bırakılabilirler.

Okul servislerimiz, güvenlik yönergeleri çerçevesinde sürekli denetlenir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Okulumuzun +4 yaş ve + 5 yaş sınıflarına kontenjan dahilinde, ÖN GÖRÜŞME ile öğrenci alınacaktır.

İlkokulumuzun ön görüşme başvuruları aralık ayından itibaren, okulumuza gelerek veya web sitemiz üzerinden (istekosmaniyeokullari.com) yapılabilir.

Ön görüşmelerde okulumuz rehber öğretmeni, sınıf öğretmenleri ve eğitim yöneticilerimiz yer almaktadır.

İlkokul 1. sınıfımız için, öncelikli olarak İSTEK OKULLARI Anaokulu öğrencilerinin kayıtları alınmakta, kalan kontenjanlara dışarıdan öğrenci alınmaktadır.

Okulumuz Başarı Bursu Uygulaması, 5. Sınıftan itibaren başlamaktadır.

Ana sınıflarında ve ilkokulda burs uygulamamız yoktur.

İSTEK Osmaniye Okulları
Okulumuz Kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini savunan ve Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesini de bünyesinde barındıran İstek Vakfı’na ait İSTEK Okulları imtiyaz hakkını alarak İSTEK Osmaniye Okulları ismi ile eğitim öğretim sürecine devam etmektedir.
HAKKIMIZDA