Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği
Amacı:

Okul ve öğrenci yararına çalışmaktır. Bir sorun fark ettiğinde okul idaresi ile OAB Başkanı aracılığı ile yazılı olarak paylaşır.

Okul Aile Birliği;

Üyelik, gönüllülük esasına dayalıdır. Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir.
Şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar.
Belirlenmiş sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır.
Toplantılarda alınan kararlar, çoğunluğun katılımı ile imza altına alınır. Aldığı kararları ancak okul yönetiminin onayının ardından uygulamaya koyabilir.
Okul Aile Birliğine üye olmak, kişiye okul içinde serbestlik sağlamaz. Okul Aile Birliği üyeleri, ancak kantin, yemekhane, tuvalet denetimi veya okul yönetimince belirlenmiş başka görevler için okulun fiziki alanlarında bulunabilir.
Öğretmen görüşmelerinde diğer veliler gibi öğretmen görüşme odalarını kullanır.
Bizzat sorun çözemez, diğer velilere sorunun çözüm kaynağı olarak okul yönetimini adres gösterir.
Toplantıda konuşulan konuları ve açıklamaları deklare etme yetkisine sahip değildir.
Üyelerine, sözel ifade ile herhangi bir durum aksettirilmişse veliyi ilgili öğretmen, rehberlik birimi veya yöneticiye yönlendirir. Herhangi bir kişisel yorumda bulunamaz.
Üyelerine, sosyal sorumluluk projelerinde okul tarafından görevlendirilecek yöneticiye gerekli desteği verirler. Resmî tören ve etkinliklere aktif olarak katılırlar.

İSTEK Osmaniye Okulları
Okulumuz Kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini savunan ve Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesini de bünyesinde barındıran İstek Vakfı’na ait İSTEK Okulları imtiyaz hakkını alarak İSTEK Osmaniye Okulları ismi ile eğitim öğretim sürecine devam etmektedir.
HAKKIMIZDA